Czyste powietrze

Informacje o funkcjonowaniu pkt konsultacyjno-informacyjnego.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu „Czyste powietrze”  właściciele budynków mogą składać bezpośrednio w punkcie na terenie gminy Kłobuck.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Burmistrz Gminy Kłobuck podpisał w imieniu Gminy Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące zasad promocji i realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Kłobuck. W związku z tym osoby mające zamiar skorzystać z dofinansowania w ramach Programu nie tylko mogą uzyskać pomoc merytoryczną w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie i pomoc w rozliczeniu zadania, ale także nie muszą już udać się z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Punkt zapewnia przyjęcie wniosku, a data wpływu wniosku jest równoznaczna z datą jego wpływu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

LOKALIZACJA PUNKTU:

Urząd Miejski w Kłobucku

ul. 11 Listopada 6 pokój nr 34

42-100 Kłobuck

 

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałki: od godz. 9.00 - 14.00

wtorki: od godz. 10.00 - 15.00

kontakt telefoniczny: 533-385-619

 

Informacje o Programie i korzyściach z udziału w nim z linkowaniem do strony www.czystepowietrze.gov.pl


Program "Czyste powietrze"  - zmiany od 3 stycznia 2023r.

 

Czyste powietrze to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. O dofinansowanie może się ubiegać właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych. 

W dniu 3 stycznia 2023r. do programu weszły bardzo istotne zmiany. To jaką kwotę można uzyskać w projekcie zależy od dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym lub od dochodu osoby wnioskującej. 

 1.       Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy Wnioskodawcy, którego dochód roczny wykazany w PIT nie przekracza 135.000 zł rocznie.
  Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 66.000 zł.
 2.       Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje wówczas, gdy zgodnie z zaświadczeniem z GOPS lub MOPS dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1.894,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2.651,00 zł.
  Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 99 000 zł.
 3.       Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje wówczas, gdy zgodnie z zaświadczeniem z GOPS lub MOPS dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1.090,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1.526,00 zł.
  Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 135 000 zł.

Poza klasyczną dotacją, którą można rozliczyć po dokonaniu wymiany źródła ogrzewania oraz kolejnych inwestycjach, istnieje jeszcze dotacja z prefinansowaniem. O dotację z prefinansowaniem może się ubiegać beneficjent mający dochody, które uprawniają go do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Aby otrzymać ten typ dotacji trzeba podpisać umowę z wykonawcą.

Prefinansowanie obejmuje: 

 • Zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji,
 • Pozostałej części dofinansowania po zrealizowaniu umowy.

Jeżeli wnioskodawca potrzebuje uzupełnić wkład własny może skorzystać z kredytu czyste powietrze. Dotyczy on beneficjentów z podstawowym i podwyższonym poziomem dofinansowania. Jest to kredyt przyznawany na realizację inwestycji w ramach programu Czyste powietrze. Dotacja spłaci część kredytu bankowego. Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl

NOWOŚCI W PROGRAMIE:

W nowym naborze wnioski o dofinansowanie na termomodernizację będą mogli złożyć także beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dotację na wymianę kotła. 
Nie w każdym przypadku wnioskodawca otrzyma maksymalną kwotę dotacji wskazaną powyżej. W nowej odsłonie programu ilość otrzymanych środków będzie zależała od rodzaju inwestycji:

 

 

Rodzaj przedsięwzięcia

Poziom dofinansowania
Podstawowy
(dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł)
Podwyższony
(dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2651,00 zł.)
Najwyższy
(dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1526,00 zł.)
Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na inne, bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją fotowoltaiczną  Do 41 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)
Do 59 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)
Do 79 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)
Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na inne z kompleksową termomodernizacją, z mikroinstalacją fotowoltaiczną  Do 66 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)
Do 99 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)
Do 135 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)

*Audyt energetyczny jest obowiązkowy wówczas, gdy chcemy uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację. Ma on zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/ (m2*rok), lub o minimum 40 proc.

Wnioski do programu Czyste Powietrze można wypełnić na stronie: 
www.gwd.nfosigw.gov.pl 

Dodatkowo celem ułatwienia złożenia wniosku, załączamy adresy stron , na których beneficjent będzie mógł potwierdzić istnienie księgi wieczystej dla danej nieruchomości, obliczyć wysokość dotacji czy dochód w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zrealizowanych przedsięwzięć w ramach programu Czyste Powietrze przez Gminę Kłobuck.

Stan na dzień 30.09.2022 r.

Liczba 

złożonych 

wniosków

Liczba 

zrealizowanych 

przedsięwzięć

Kwota wypłaconych 

dotacji (zł)

Gmina Kłobuck 763 286 3.747.164,93
Stan na dzień 31.12.2022 r.

Liczba 

złożonych 

wniosków

Liczba 

zrealizowanych 

przedsięwzięć

Kwota wypłaconych 

dotacji (zł)

Gmina Kłobuck 811 331 4.630.015,46
Stan na dzień 31.03.2023 r.

Liczba 

złożonych 

wniosków

Liczba 

zrealizowanych 

przedsięwzięć

Kwota wypłaconych 

dotacji (zł)

Gmina Kłobuck 865 447 6.330.096,57

 

Stan na dzień 30.06.2023 r.

Liczba 

złożonych 

wniosków

Liczba 

zrealizowanych 

przedsięwzięć

Kwota wypłaconych 

dotacji (zł)

Gmina Kłobuck 929 583 9.257.354,47
Stan na dzień 29.09.2023 r.

Liczba 

złożonych 

wniosków

Liczba 

zrealizowanych 

przedsięwzięć

Kwota wypłaconych 

dotacji (zł)

Gmina Kłobuck 998 689 11.937.644,99
Stan na dzień 31.12.2023 r.

Liczba 

złożonych 

wniosków

Liczba 

zrealizowanych 

przedsięwzięć

Kwota wypłaconych 

dotacji (zł)

Gmina Kłobuck 1050 770 14.707.696,45

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.