WYBORY DO SEJMU I SENATU 2023

Urzędnik Wyborczy - Wiesława Solska

e-mail: urz-240601-1@pkw.gov.pl

Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej - Katarzyna Kardynał

e-mail: kkardynal@gminaklobuck.pl

tel. 343100185 (w godzinach pracy urzędu)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA

      Diety – warunki przyznania

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa powyżej.

Zaświadczenie zawiera:

  1. imię i nazwisko męża zaufania;
  2. oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, której przewodniczący wydaje zaświadczenie;
  3. stwierdzenie, iż mąż zaufania spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety.

    Diety - wypłata

Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu Miejskiego w Kłobucku wniosku o wypłatę diety, do którego należy załączyć zaświadczenie, o którym mowa powyżej.

Wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania – do pobrania – Wnioski o wypłatę diety dla mężów zaufania będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

Zgodnie z brzmieniem art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dieta wypłacana jest mężom zaufania po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.