Akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt wraz z czipowaniem w Gminie Kłobuck

Rusza akcja sterylizacji, kastracji oraz czipowania, która skierowana jest do właścicieli psów i kotów zamieszkujących i utrzymujących zwierzęta na terenie Gminy Kłobuck oraz do społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, którzy posiadają legitymację Społecznego Opiekuna Kotów wydaną przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.  Gmina całkowicie pokryje koszty zabiegu wraz z trwałym znakowaniem (czipowaniem) zwierzęcia i rejestracją w bazie danych SAFE-ANIMAL oraz samego zabiegu czipowania.

Wykonanie zabiegu obejmuje:
  • wizytę kwalifikującą,
  • w przypadku, kiedy zwierzę nie jest oznakowane i niezarejestrowane w systemie identyfikacji zwierząt, przed wykonaniem zabiegu sterylizacji/kastracji, wykonanie wszczepienia psu/kotu transpondera („czipa”) i zarejestrowania go w bazie danych SAFE-ANIMAL,
  • wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji,
  • zapewnienie zwierzęciu opieki pooperacyjnej związanej z przeprowadzonym zabiegiem (dotyczy kotów wolno żyjących),
  • wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.
     
Kto może skorzystać i na jakich zasadach ?

Z akcji skorzystać mogą właściciele psów i kotów, zamieszkujący na terenie gminy Kłobuck oraz społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących.  Aby ubiegać się o wykonanie zabiegu należy wypełnić wniosek. Obowiązek złożenia wniosku dotyczy wyłącznie zwierząt właścicielskich. Każdy właściciel może skorzystać z finansowania zabiegu maksymalnie dla dwóch zwierząt. Formularze wniosków dostępne są w Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku (ul. 11 Listopada 26) oraz w załączniku do artykułu.

Do wniosku należy załączyć: kserokopię dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kłobuck – zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub pierwsza strona PIT za 2023 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego lub pierwsza strona PIT za 2023 rok z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (UPO) lub aktualny rachunek za dowolne media z widocznym adresem zamieszkania – (jeden z wyżej wymienionych dokumentów), kopię książeczki zwierzęcia (z wypełnionymi danymi właściciela i zwierzęcia), kopię aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie zarówno w przypadku psa jak i kota. Jeżeli zwierzę nie jest zaszczepione przeciwko wściekliźnie, szczepienie zostanie wykonane przed zabiegiem na koszt właściciela.

Po weryfikacji wniosku i otrzymaniu skierowania na zabieg należy umówić się do:

Gabinetu Weterynaryjnego „Gryf” Sławomir Witek, ul. Szkolna 236c, Kłobuck.

Ostateczną decyzję o kwalifikacji zwierzęcia do zabiegu podejmie lekarz weterynarii.

Kiedy składać wnioski? 

Wnioski można składać od 22 lutego 2024 roku w Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ul. 11 listopada 26. 

Akcja będzie prowadzona do 31 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu Gminy Kłobuck na rok 2024.

Szczegółowych informacji udziela Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 26, tel.: 343172322.

 

 

 

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.