Nabór ankiet informacyjnych na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii elektrycznej i pomp ciepła

Gmina Kłobuck ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego w ramach którego mieszkańcy gminy (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w danym obiekcie) będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie 90% (kwoty netto inwestycji – tj. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym) na zakup i montaż:

  • magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  • pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Dopuszczalne jest łączenie ww. przedsięwzięć. 

Przykładowa kalkulacja dla inwestycji obejmującej łącznie:

1.     Powietrzna pompa ciepła 10kW + instalacja PV 10kWp + magazyn energii:

- koszt ok. 140 tys. zł brutto (114 tys. zł netto plus ok. 26 tys. zł VAT). Zainteresowany dofinansowaniem mieszkaniec będzie musiał zabezpieczyć z własnych środków wkład własny 11,5 tys. zł oraz podatek VAT, co łącznie daje sumę na poziomie ok. 37,5 tys. zł.

2.     Instalacja PV 7 kWp + magazyn energii: 

- koszt ok. 63 tys. zł brutto (51 tys. zł netto plus VAT ok. 14,5 tys. zł). Zainteresowany dofinansowaniem mieszkaniec będzie musiał zabezpieczyć z własnych środków wkład własny 5,1 tys. zł oraz podatek VAT, co łącznie daje sumę na poziomie ok. 19,6 tys. zł.

Orientacyjny koszt 1 kW urządzeń brutto wynosi:

  • Instalacja fotowoltaiczna – 5 tys. zł
  • Pompa ciepła – 5 tys. zł
  • Magazyn energii – 4 tys. zł  

Realizacja projektu parasolowego, w którym ciężar organizacyjny i odpowiedzialność za wdrożenie technologiczne leżą po stronie gminy, planowana jest w okresie od uzyskania przez gminę dofinansowania do marca 2026 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie parasolowym powinny w terminie do 12 lutego 2024 r. zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Kłobucku, pok. nr 3, w celu złożenia ankiety  informacyjnej. 

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Po przeprowadzonej analizie ankiet informacyjnych, w przypadku stwierdzenia przekroczenia kwoty możliwej do uzyskania dofinansowania, przewiduje się losowanie w celu wyłonienia listy podstawowej uczestników projektu. 

Osoby z listy podstawowej zobowiązane będą do podpisania umowy użyczenia w terminie do 23 lutego 2024 r., niepodpisanie umowy użyczenia dyskwalifikuje z udziału w projekcie. Ankieta informacyjna, procederu zapisu mieszkańców oraz wzór umowy użyczenia (który zostanie uzupełniony o klauzurę RODO) dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

Wsparcie dostępne jest w ramach programu: Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

WAŻNE

Przypominamy także, że Gmina Kłobuck występuje o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 do realizacji ogłoszonego w ubiegłym roku projektu zakupu i montażu magazynów energii, adresowanego do mieszkańców posiadających już instalację fotowoltaiczną. Rozeznanie w zakresie zainteresowania mieszkańców projektem było przeprowadzone w ubiegłym roku.

 

Galeria

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.