Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie OSiR w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie OSiR w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku

 

                                                       DOFINANSOWANIE:  7.155.000,00 zł                                                            

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 9.301.983,62 zł

 

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej bieżni okrężnej na bieżnię czterotorową o dł. 400 m oraz bieżni prostej o dł. 130 m, częściowo w śladzie bieżni okrężnej. Bieżnia zostanie odwodniona. Wybudowana będzie również skocznia do skoku w dal zakończona belką do zeskoku i piaskownicą oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Zakupione zostanie także wyposażenie dot. w/w elementów lekkoatletycznych.

W ramach zadania przewiduje się także przebudowę trybun, która będzie obejmowała: rozbiórkę istniejącej trybuny wraz z zadaszeniem, częściową rozbiórkę utwardzeń i ogrodzenia, wycinkę roślinności w zakresie koniecznym, budowę trybuny wraz z częściowym zadaszeniem, budowę oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia w obrębie nowej trybuny, utwardzenie i ogrodzenie terenu, odwodnienie trybuny przez projektowany drenaż i kanalizację deszczową z włączeniem do istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w obrębie terenu OSiR, plac manewrowy, stanowiący zakończenie istniejącej drogi pożarowej.

Zostanie przeprowadzony także remont hali sportowej na terenie OSiR, który polegać będzie na wykonaniu termomodernizacji oraz nowej elewacji, wymianie konstrukcji dachowej wraz z warstwami ocieplenia nad halą sportową. Nad pomieszczeniami związanymi z halą wymienione zostanie pokrycie dachu wraz z jego dociepleniem. Inwestycja zakłada także realizację robót wykończeniowych wewnętrznych, instalacji wewnętrznych (grzewczej, elektrycznej, odgromowej, wentylacji, p.poż), budynku hali sportowej. Przewidziano również montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, a także remont istniejącej podłogi sportowej.

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku powstanie wielofunkcyjne boisko z piłkochwytami, do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Boisko zostanie odwodnione. Zamontowane będą ławki i kosze na śmieci oraz zadaszone wiaty na rowery. Przewiduje się również budowę ciągów komunikacyjnych wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi i oświetleniem, budowę ogrodzenia z furtką i bramą oraz rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia. Powstanie także strefa rekreacyjna wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Zamontowane zostaną urządzenia sprawnościowe (duże urządzenie sprawnościowe wielofunkcyjne) i siłowe (urządzenia do ćwiczeń różnych partii mięśni) oraz elementy małej architektury. Zadanie obejmuje także montaż nawierzchni w strefach bezpiecznych projektowanych urządzeń, budowę utwardzonych ciągów komunikacyjnych wraz z rozbiórką istniejących budynków gospodarczych oraz zagospodarowanie zieleni.

 

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.