Ogłoszenie

INFORMACJA

INFORMACJA
Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571) informuję, że w wyznaczonym terminie tj. od 12.10.2023r. do 19.10.2023r. nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Kłobucku żadna uwaga dotycząca oferty realizacji zadania publicznego pt. "Szkolenie dziewczyn w piłce nożnej w klubie LKS Pogoń Kamyk” złożona przez Ludowy Klub Sportowy POGOŃ Kamyk z siedzibą w Kamyku.
W związku z powyższym na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571) Burmistrz Kłobucka niezwłocznie zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.