Ogłoszenie

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, zorganizowanego przez Burmistrza Kłobucka dnia 31.08.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck.


Kłobuck, 07.09.2023 r.

 

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, zorganizowanego przez Burmistrza Kłobucka dnia 31.08.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.    2213),    podaję    do    publicznej    wiadomości    wyniki    publicznego    przetargu   ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Libidza przy ul. Pokrzyńskiego 80, oznaczonej ewidencyjnie nr 291/1 obręb Libidza, o powierzchni 0,0552 ha, opisanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie - X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kłobucku w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C/00001313/3.
Cenę wywoławczą w/w nieruchomości ustalono na kwotę 160 000,00 zł.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu, którzy w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24.08.2023 r. wpłacili wymagane wadium: 4 oferentów.
Liczba osób zakwalifikowanych do przetargu: 4 oferentów.
Liczba osób nie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: 0 oferentów.
Na przetargu nie pojawił się żaden z oferentów i nikt nie przystąpił do licytacji.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, na stronach internetowych oraz BIP na okres co najmniej 7 dni.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.