Ogłoszenie

INFORMACJA o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego, zorganizowanego przez Burmistrza Kłobucka dnia 17.01.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck.

 

GPN.6840.001.2023

Kłobuck, 24.01.2024 r.

 

 

INFORMACJA

o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego, zorganizowanego przez Burmistrza Kłobucka dnia 17.01.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Libidza przy ul. Pokrzyńskiego 80, oznaczonej ewidencyjnie nr 291/1 obręb Libidza, o powierzchni 0,0552 ha, opisanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie - X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kłobucku w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C/00001313/3.

Cenę wywoławczą w/w nieruchomości ustalono na kwotę 155 000,00 zł.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu, którzy w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 11.01.2024 r. wpłacili wymagane wadium: 0 oferentów.

Liczba osób zakwalifikowanych do przetargu: 0 oferentów.

Liczba osób nie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: 0 oferentów.

Na przetargu nie pojawił się żaden z oferentów i nikt nie przystąpił do licytacji.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, na stronach internetowych oraz BIP na okres co najmniej 7 dni.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.