Ogłoszenie

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 8.20 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia oraz sprawdzenie kworum.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr 10/2023 z posiedzenia Komisji w dniu 11.07.2023 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2023.
5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck na lata 2023-2033.
6.    Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Kłobuck współfinansowanych w ramach Rządowego Programy Odbudowy Zabytków.
7.    Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych do budżetu Gminy Kłobuck
w pierwszym półroczu 2023 r.
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.