Ogłoszenie

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 09.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.


Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia oraz sprawdzenie kworum.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr 7/2023 z posiedzenia Komisji w dniu 11.07.2023 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas określony do trzech lat na rzecz dotychczasowych najemców.
5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kłobuck.
6.    Sprawy różne:
- wypracowanie opinii odnośnie wniosku dotyczącego zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Armii Krajowej w Kłobucku;
- wypracowanie opinii odnośnie wniosku dotyczącego zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Spokojnej w Łobodnie;
- wypracowanie opinii odnośnie wniosku dotyczącego zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Rynek im. Jana Pawła II w Kłobucku;
- projekt zmiany stawki czynszu za najem lokali komunalnych.  
7.  Ocena stanu realizacji inwestycji po dwóch kwartałach.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.