Ogłoszenie

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

                                   Kłobuck, dn. 23.11.2023 r.

 Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 t.j.) zostały przeprowadzone w terminie od 07 listopada 2023 r. do 21 listopada 2023 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.gminaklobuck.pl, na stronie internetowej www.gminaklobuck.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu

projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Konsultacje polegały na wyrażeniu przez organizacje opinii lub złożeniu uwag.

Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach, zgodnie z § 2 uchwały
Nr 457/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, były organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące na terenie Gminy Kłobuck działalność pożytku publicznego.
W wyznaczonym terminie tj. od 07 listopada 2023 r. do 21 listopada 2023 r. nie wpłynęły żadne uwagi oraz opinie.

W związku z powyższym zaproponowany projekt programu współpracy zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie skierowany na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku.     
                                                                                                                                                                                                              Podpisała:

Sekretarz Gminy Kłobuck
mgr inż. Sylwia Piątkowska

 

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.