Ogłoszenie

Zawiadomienie o zwołaniu LXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm./

z w o ł u j  ę
LXIV Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w  dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 09:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. 11 listopada 6 w Kłobucku                                              
                                                                                                                                                                                                             
Proponowany porządek obrad Sesji:

1.    Otwarcie LXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Zapytania do zaproszonych gości.
4.    Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy.
5.    Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
6.    Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2023.
7.    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck na lata 2023-2033.
8.    Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Kłobuck współfinansowanych w ramach Rządowego Programy Odbudowy Zabytków.
9.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas określony do trzech lat na rzecz dotychczasowych najemców.
10.    Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kłobuck.
11.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia zalecenia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłobucku (modernizacja monitoringu wizyjnego w Centrum Aktywności Integracji Społecznej oraz pawilonie przy Rynku Jana Pawła II  w Kłobucku).
12.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia zalecenia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłobucku (modernizacja monitoringu wizyjnego targowiska miejskiego w Kłobucku).
13.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia zalecenia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłobucku (aktualizacja Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku).
14.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia zalecenia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłobucku (weryfikacja audytu w sprawie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku).
15.    Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
16.    Wolne wnioski i oświadczenia.
17.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.